วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

รีบโกยรีบพาย

  รีบโกย รีบพาย

รีบโกยรีบพาย ตลาดจะวายสายบัวจะเน่า เราต้องรีบโกยรีบพายนะ ใครจะพร่องก็ช่างเขา แต่สำหรับเราเองต้องให้สมบูรณ์ ภพชาติสุดท้ายแล้ว ต้องเอาแต่สิ่งที่ดีๆติดตัวไป ไปคว้าธงชัยของชีวิตให้ได้ ที่จะให้ถอยหลังกลับไม่มีอีกแล้ว มีแต่รุดหน้าไปเรื่อยๆ

          คำสอนคุณยาย

ชีวิตต้องพิจารณา

   ชีวิตต้องพิจารณา

เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาเสมอ ว่าเป็นอย่างไร?... อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะ จะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

                คำสอนคุณยาย

อย่าคิดไปเอง

   อย่าคิดไปเอง

เวลาทำอะไรพลาด อย่าคิดนำไปก่อน เพราะว่าเมื่อคิดนำไปแล้ว มารจะเข้าแทรกผัง ให้เราคิดได้เป็นเรื่องเป็นราวทันที ยิ่งคิดยิ่งมีผลเสียแก่ตัวเราเอง ถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจจะตก มารจะแทรกผังสำเร็จใส่ทันที ทำให้เรื่องที่ยังไม่มีอะไร กลับกลายเป็นเรื่องร้ายทันที ยิ่งคิดจะยิ่งเสีย ฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่อง ให้เราทำใจหยุดที่ศูนย์กลางกายอย่างเดียว

                คำสอนคุณยาย

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

เพราะรักบุญ

   เพราะรักบุญ

ที่ยายบอกบุญเพราะยายรักบุญ บุญคือความดี จะทำให้ยายพ้นทุกข์ ยายอยากได้บุญ เพราะภพชาติต่อไป ยายต้องเกิดอีก ที่เขายากจนเพราะเขาไม่ทำทาน บอกบุญเขา เขาได้บุญ เราก็ได้บุญ ไปกันเป็นหมู่คณะ ไม่ต้องนั่งจ๋องอยู่คนเดียว ภพชาติต่อไปจะได้พบกันอีก ไม่ต้องเจอคนพาล พบแต่คนมีบุญด้วยกัน ก็จะไม่เดือดร้อน

               คำสอนคุณยาย

อย่าประมาทในวัย

  อย่าประมาทในวัย

เราแก่แล้วนะ ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา ถ้ายังทะนงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ก็จะทำให้หลงตกนรกได้ง่ายๆ เอาบุญละเอียดให้มากกว่าบุญหยาบ เพราะบุญละเอียดทำให้หลุดจากกิเลส

                   คำสอนคุณยาย

พิจารณาตนเองก่อนนอน

  พิจารณาตนเองก่อนนอน

ให้พิจารณาธรรมะให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยนอน เริ่มต้นจากดูการกระทำของตัวเราเองทุกอย่างตั้งแต่เช้าจรดเย็น ดูว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหน ทำกรรมอะไรไว้บ้าง แล้วตั้งใจให้ดี เวรกรรมต่างๆพยายามละเสีย อย่าให้ติดตัวเราไปแม้ชั่วคืนเดียวก็ตาม พิจารณาละไปเรื่อยๆ แล้วคิดปรับปรุง ทำแต่ความดีตลอดไป ทำอย่างนี้ทุกๆวัน

                           คำสอนคุณยาย

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

สู้ทุกอย่าง

สู้ทุกอย่าง

ยายสู้ทุกอย่าง มีอะไรเกิดขึ้น ยายดูแก้ปัญหาไม่ถอย
เวลาจะช่วยเหลือใคร
เราต้องมองตัวเราก่อน
แล้วดูตัวเขาว่าเราช่วยเขาไหวไหม
ถ้าไม่ไหวก็วางอุเบกขา
ถ้าเตือนเขาแล้วไม่เชื่อ
ก็ต้องคิดว่า แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่เขาทำมา
ถ้าเรารับอะไรมา เราก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด

                                คำสอนคุณยาย

คำสอนคุณยาย


มีบุญสำเร็จทุกอย่าง

มีบุญสำเร็จทุกอย่าง
ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว
กลัวว่าจะได้บุญน้อย
บุญจะแพ้คนอื่นเขา
เพราะว่าถ้าเรามีบุญมากแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำเร็จ
ที่จะทำก็สำเร็จทุกๆอย่าง
ใครมาขวางไม่ได้ด้วยอำนาจบุญ
เพราะฉะนั้น การมีบุญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
จะทำสิ่งใดก็ทำได้ทุกๆอย่าง
แล้วก็สำเร็จทุกอย่างด้วย

                      คำสอนคุณยาย