วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

สู้ทุกอย่าง

สู้ทุกอย่าง

ยายสู้ทุกอย่าง มีอะไรเกิดขึ้น ยายดูแก้ปัญหาไม่ถอย
เวลาจะช่วยเหลือใคร
เราต้องมองตัวเราก่อน
แล้วดูตัวเขาว่าเราช่วยเขาไหวไหม
ถ้าไม่ไหวก็วางอุเบกขา
ถ้าเตือนเขาแล้วไม่เชื่อ
ก็ต้องคิดว่า แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่เขาทำมา
ถ้าเรารับอะไรมา เราก็ต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุด

                                คำสอนคุณยาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น