วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ชีวิตต้องพิจารณา

   ชีวิตต้องพิจารณา

เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมะขึ้นมาพิจารณาเสมอ ว่าเป็นอย่างไร?... อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะ จะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

                คำสอนคุณยาย

3 ความคิดเห็น: