วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

คำสอนคุณยาย


มีบุญสำเร็จทุกอย่าง

มีบุญสำเร็จทุกอย่าง
ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว
กลัวว่าจะได้บุญน้อย
บุญจะแพ้คนอื่นเขา
เพราะว่าถ้าเรามีบุญมากแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำเร็จ
ที่จะทำก็สำเร็จทุกๆอย่าง
ใครมาขวางไม่ได้ด้วยอำนาจบุญ
เพราะฉะนั้น การมีบุญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
จะทำสิ่งใดก็ทำได้ทุกๆอย่าง
แล้วก็สำเร็จทุกอย่างด้วย

                      คำสอนคุณยาย

4 ความคิดเห็น: